Nyitvatartás, házirend

Nyitvatartás

Az Emlékház nyitvatartása:

10:00-16:00 óra között
Csoportok számára előzetes bejelentkezés szerint látogatható.
Csoportok az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudnak előzetesen időpontot foglalni:
info@egrivar.hu / +36 36/312-744/101-es mellék

 

A Kert nyitvatartása:

május 1. – szeptember 30-ig: 7:30 – 21:00 óra között
október 1. – április 30-ig: 7:30 – 18:00 óra között

 

Házirend

A házirend biztosítja látogatóink kellemes időtöltését, zavartalan kikapcsolódását, ugyanakkor gondoskodik a biztonságról és a hatósági rendelkezések érvényesítéséről, a használati és viselkedési szabályok betartásáról és betartatásáról. Kérjük látogatóinkat, hogy a házirendet és az együttélés íratlan szabályait tartsák tiszteletben!

1.      A parkot a fent meghatározott nyitvatartási időben – zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja.

2.      A park területére a belépés ingyenes. Kivételt képeznek zártkörű rendezvények illetve egyéb, külön díjazással meghirdetett programok.

3.      A parkot mindenki saját felelősségre használhatja. 12 éves kor alatt a park kizárólag felnőtt felügyelete mellett látogatható, ez vonatkozik a játszótér használatára is.

4.      A park mindenki számára a kulturált szabadidő eltöltését szolgálja, ezért védelme, berendezéseinek, játékeszközeinek és a rendjének anyagi felelősséggel történő megóvása minden látogató érdeke és kötelessége. Szándékos rongálás, károkozás kártérítési kötelezettséggel és a parkból való kitiltással jár! A rongálások helyreállítására fordított költséget a károkozónak kell megtérítenie!

5.      A Gárdonyi-kert és a Gárdonyi Közösségi Ház dolgozói minden esetben jogosultak a Házirend betartását figyelemmel kísérni és a látogatókat annak betartására felszólítani! Bármilyen, a házirendet megsértő tevékenység esetén a Dobó István Vármúzeum Fegyveres Biztonsági Őrsége figyelmeztetheti a szabálysértőket, illetve kiutasíthatja őket a park területéről.

(Dobó István Vármúzeum Fegyveres Biztonsági Őrsége

3300 Eger, Vár köz 1. Telefon: 36/312-744/110-es mellék)

6.       A Házirend ellen rendszeresen vagy súlyosan sértőket a Dobó István Vármúzeum, mint üzemeltető jogosult a park látogatásától eltiltani!

7.      A parkban tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró, megbotránkoztató vagy zajos magatartástól és tevékenységtől!

8.      A park felszereléseit, berendezéseit a területről kivinni szigorúan tilos! Bármilyen egyéb eszköz bevitele (sátor, gumimedence, stb…) bevitele tilos!

9.      A parkba tűzveszélyes vagy gyúlékony anyagot behozni tilos! Tűzet rakni kizárólag a tűzrakó helyen, a Dobó István Vármúzeum külön engedélyével lehetséges. A tűzrakásra szóló engedélyt a program előtt 10 nappal kérni kell a Dobó István Vármúzeum Titkárságán.

10.  Ittas egyének és tudatmódosító szerek hatása alatt állók a park területét nem látogathatják.

11.  A park egész területén tilos a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata! A tudatmódosító szerek használata valamint az alkohol túlzott, másokat zavaró mértékű fogyasztása hatósági intézkedést von maga után. (Szakhatósági ellenőrzés esetén kiszabott bírság a szabálysértőt terheli! )

12.  A parkot fertőző beteg nem látogathatja!

13.  Zajkeltő készülékek csak úgy működtethetőek, ha mások nyugalmát nem zavarják!

14.  Szélsőséges időjárás esetén a park csak saját felelősségre látogatható. A letört ágak balesetveszélyesek!

15.  Kutyák és egyéb állatok sétáltatása kizárólag pórázzal lehetséges. Az állatok ürülékét köteles minden gazda felszedni és az arra kijelölt kukában elhelyezni!

16.  A játszótér területére állatot bevinni tilos!

17.  Kérjük, hogy rendeltetésszerűen használják a szelektív hulladékgyűjtőt!

18.  A park területére minden jármű csak behajtási engedéllyel hajthat be.

19.  A behajtási engedéllyel nem rendelkező gépkocsikat, motorkerékpárokat a kert előtti parkolóban, míg a kerékpárokat a bejárat melletti kerékpártárolóban helyezhetik el, amelyekért az intézet felelősséget nem vállal!

20.  Kérjük, hogy a parkban talált tárgyakat az intézmény nyitvatartási idejében adják le az Emlékház épületében!

21.  Terembérletes rendezvényekre vonatkozó előírásokat a bérbeadó és a bérlő közötti bérleti szerződések tartalmazzák. A parkban működő bérlők kötelesek a Gárdonyi Közösségi Ház Tűz – és vagyonvédelmi szabályzatát megismerni, betartani és betartatni!

 

Házirendbe ütköző magatartás miatt a Dobó István Vármúzeum feljelentést tehet a szabálysértési hatóságnál.

Jelen Házirend megsértéséből eredő vagyoni és nem vagyoni (pl. személyi sérülések) károkért a Dobó István Vármúzeum semminemű felelősséget nem vállal.

 

Kérjük, járuljon hozzá parkunk nyugalmának megőrzéséhez!

Kellemes kikapcsolódást, egészséges sétát kívánunk!