A felfedezett nagyobb világ

A felfedezett nagyobb világ

Kultúraközvetítő programok a Gárdonyi-kertben című projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósult meg. Projektgazda az Eger Vára Barátainak Köre Egyesület.

A támogatás száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00242

A támogatás összege: 7.877.250 Ft

 

A Múzeumok, mint egyre fontosabb és sokoldalúbb oktatási és közösségi helyszínek számos, új területet vonhatnak be, illetve egyre több módszert dolgozhatnak ki arra, hogy a tudásalapú társadalomban elboldoguljanak az emberek. A változatos foglalkoztatási formákban kialakulhat a látogatókban a tanuláshoz való pozitív viszonyulás, megalapozódhat az az igény, hogy a tanulás az élet részévé váljon. Számos lehetőség van a kötetlen és öntevékeny, nonformális tanulásra valamint a családi illetve a társadalmi közegben zajló informális tanulásra is, miközben közösség formálódik, kommunikáció zajlik a különböző társadalmi helyzetű, korú, érdeklődési körű emberek között. Az Eger Vára Barátainak Köre Egyesület az egyik leghatékonyabb támogatója ebben a tevékenységében a Dobó István Vármúzeumnak. Ezért vett részt az új létesítmény hasznosításában, a pályázati céloknak megfelelő célok elérésében nevezetesen:

–        Eger egyes történelmi korszakainak bemutatásával a helyi identitástudatot erősítjük és a város értékeit őrizzük meg.

–        Közösségi alapú szolgáltatást végzünk, amelyre a közösségnek befolyása van és érzelmileg is azonosul vele, a sajátjának érzi.

–        Hozzájárulunk a helyi közösségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységekre nyújtunk lehetőséget, segítjük a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt, a lakosság életminőségének javítását. Szolgáltatásainkat szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek.

–        A Gárdonyi-kertet, mint új közösségi teret izgalmas, új módszereket használó, közösségeket építő programokkal töltjük meg, miközben népszerűsítjük az egyesületi tevékenységet.

–        A különböző korosztályoknak együttesen szervezett multigenerációs programokkal a korosztályok közötti párbeszédet segítjük elő.

–        Gárdonyi Géza életművét, annak máig is ható üzeneteit népszerűsítjük.

–        Az Egri Vár kultuszát ápoljuk.

–        A lakosságot aktív kultúrafogyasztásra ösztönözzük.

Fiatalok számára vonzó, a fiatalokat közösséggé formáló programokat valósítunk meg. A civil társadalom megerősítésével nagyobb szerepet vállalunk a város életében, életminőségének alakításában.